Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Oplysningerne indsamles af forskellige cookies.

På dette website sættes der cookies for at opdage fejl og uhensigtsmæssigheder på sitet, såsom døde links og tilgængelighedsfejl. Derudover sættes der cookies fra tredjepartsservices, Google til statistik og webanalyse, samt fra Facebook og LinkedIn i forbindelse med annoncering. 

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som fx virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: minecookies.org/cookiehandtering.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter i forbindelse med fx statistik og annoncering.

Funktionalitet

Hjemmesiden bruger cookies til at fungere normalt og efter hensigten. Disse cookies kan også bruges til at huske dine præferencer (fx om du har accepteret cookies eller ej). Alle informationer er anonyme.

 • Joomla! session cookie. Denne cookie slettes, når du lukker din browser.

Statistik og webanalyse

Vi bruger cookies til statistik og webanalyse. Alle informationer er anonyme.

Til statistik og analyse sættes der cookies fra Google Analytics. Google Analytics sætter to typer cookies:

 • En fast cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords, etc.
 • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, når du lukker din fane eller browser.

Annoncering

Vi bruger cookies til at kunne målrette vores annoncering på 3. partssider. Det kan fx være annoncer på Facebook, LinkedIn eller andre hjemmesider.

 • Facebook
 • LinkedIn

Persondatapolitik

1. Generelt

1.1 Indledning 

X-Leasing A/S er en finansiel virksomhed, der tilbyder leasing- og låneydelser til private samt erhvervskunder via samarbejde med leasingselskaber. I forbindelse med udøvelsen af vores virksomhed anvender og registrerer vi i visse situationer en række personoplysninger om dig.

Du finder her information om, hvordan X-Leasing A/S agerer som dataansvarlig efter reglerne om databeskyttelse. Du kan læse, hvordan og hvornår selskabet indhenter, behandler, videregiver og opbevarer dine personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig – enten alene eller kombineret med andre oplysninger, f.eks. dit navn, CPR-nr., kontraktnummer, registreringsnummer og/eller stelnummer på en leaset bil. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med den lovgivning X-Leasing A/S er underlagt.

1.2 Dataansvarlig 

X-Leasing A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afgiver til os som kunde eller som samarbejdspartner.

Nedenfor finder du alle relevante kontaktoplysninger for selskabet:

X-Leasing A/S
Randersvej 87
9500 Hobro
Tel. 9851 2229

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

2. Behandling af personoplysninger

2.1 Formålet med behandlingen 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du ønsker at blive kunde hos os – eller er kunde hos os, har vi behov for at behandle nogle specifikke personoplysninger om dig. 

Vores behandling af dine personoplysninger afhænger af dit forhold til os.

Vi tilbyder en række services, der forudsætter, at du indtaster nødvendige oplysninger, f.eks. navn, adresse, registreringsnummer og e-mailadresse. Oplysningerne bliver alene brugt til at imødekomme din henvendelse og yde dig den pågældende service.

Som eksempler på de mest gængse services kan nævnes:

 • Generel kundeservice, herunder rådgivning og administration
 • Indledende og løbende kreditværdighedsvurdering af dig som kunde
 • Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale
 • Gennemførelse af ordrer
 • Registrering af køretøjer
 • Håndtering af forsikrings- og finansieringsydelse
 • Opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser
 • Opfølgning på salg, udlejning og værkstedsbesøg

2.2 Besøg på vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside X-Leasing.dk, behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af X-Leasing.dk. Formålet er at optimere brugeroplevelsen for dig på vores hjemmeside. De pågældende oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, dine søgetemaer, din IP-adresse, din netværkslokation og informationer om din computer. Vi henviser i den forbindelse til vores Cookiepolitik, som finder anvendelse, når du besøger vores hjemmeside.

2.3 Nyhedsmail

Vi sender dig kun nyhedsmail, hvis du har tilmeldt dig og dermed givet dit samtykke til, at vi må kontakte dig. Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement ved at rette henvendelse til os og bede om at blive slettet.

2.4 Behandlingsgrundlag

Grundlaget for at behandle dine personoplysninger vil hovedsageligt være, at opfylde kontraktsretlige forpligtelser, idet behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde den indgåede aftale, som du eller den virksomhed du er ansat i, har indgået med os. Vi behandler endvidere personoplysninger om dig for at beskytte dig og os mod bedrageri og for at leve op til de krav i lovgivningen, som er pålagt os.

Vi behandler oplysninger til brug for udbud af vores ydelser indenfor leasing og finansiering af biler med vores samarbejdspartnere, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, forsikringsformidling, kredit- og kreditværdighedsvurdering, intern risikostyring, markedsføring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

2.5 Hvilke personoplysninger

Afhængigt af hvilke produkter og ydelser du har eller har vist interesse for, behandler vi forskellige oplysninger om dig.

 • Grundlæggende personoplysninger, fx navn, adresse, skattemæssige forhold, statsborgerskab, CPR-nr. og evt. CVR-nr.
 • Økonomiske oplysninger, fx indkomst, gæld og formue
 • Oplysninger om job, erhverv eller uddannelse
 • Oplysninger om din husstand og din familie
 • Oplysninger om hvilke produkter og ydelser du modtager fra os, hvordan du bruger dem, og dit formål med og det forventede omfang af dit kundeforhold hos os
 • Kopi af legitimation, fx pas eller kørekort

Får vi ikke de ønskede oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig. I visse tilfælde kan det betyde, at dit kundeforhold må ophøre. Det vil fx være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige efter lovgivningen.

Følsomme personoplysninger:

X-Leasing A/S indsamler og behandler som udgangspunkt kun følsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, fx en mail eller et budget med følsomme personoplysninger om dit helbred eller medlemskab af et politisk parti eller en fagforening, betragter vi det som dit samtykke til, at vi kan gemme oplysningerne, fx i det indsendte budget. Vi anvender ikke oplysningerne i andre sammenhænge. 

Oplysninger fra tredjepart:

Hvis du indgår en aftale med os som formidles af en tredjepart, for eksempel en bilforhandler eller en leverandør af andet udstyr, indsamler vi oplysninger fra dig, leverandøren og andre. Det gør vi bl.a. for at foretage kreditvurdering, indgå en aftale og effektuere den.

Vi indhenter ligeledes oplysninger fra andre leverandører af serviceydelser, fx brændstofselskaber hvis du anvender brændstofkort formidlet af os eller værksteder, hvis du har en serviceaftale vedr. service af biler eller andet udstyr gennem os.

Vi henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger vi, om der er oplysninger registreret om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende, så længe du er kunde.

Opbevaring af dine oplysninger:

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som lå til grund for vores indsamling og behandling. 

Efter bl.a. hvidvaskloven og bogføringsloven opbevarer vi oplysninger, dokumenter og øvrige relevante registreringer i mindst fem år, efter forretningsforbindelsen er ophørt, eller den enkelte transaktion er gennemført.

3. Videregivelse af persondata

For at kunne opfylde aftaler med dig, videregiver vi oplysninger, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen. 

Dette kan være offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, værksteder, forhandlere eller bilimportører, kreditoplysningsbureauer og/eller eksterne samarbejdspartnere. Som eksempel på situationer,  hvor der videregives oplysninger kan være:

 • Hvis du har indgået en leasingaftale hos os. Her vil vi i visse tilfælde være forpligtet til at videregive oplysninger om din identitet til den leverandør, som skal udlevere bilen,
 • Når bilen skal returneres, videregiver vi oplysninger til den tredjepart, der skal gennemgå bilen,
 • Hvis du eller vi har indgået aftale om en forsikring, giver vi forsikringsselskabet oplysninger om dig, som er nødvendige for at etablere og opretholde forsikringen,
 • Hvis du har indgået en serviceaftale på en bil, som skal på værksted, videregiver vi i nogle tilfælde oplysninger til værkstedet så de kan udføre reparationen. Det samme gælder virksomheder, som leverer systemer til administration af reparationsaftaler mv.
 • Hvis en bil vi har finansieret skal flyttes, giver vi oplysninger til en transportør,
 • Hvis du ikke overholder dine forpligtelser, giver vi oplysninger til en inkassator eller advokat i overensstemmelse med reglerne på området.

I det omfang vi er forpligtet af lovgivningen, videregiver vi også oplysninger om dig til offentlige myndigheder, herunder til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i henhold til hvidvaskloven.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Fælles for videregivelsen af disse oplysninger er, at vi altid sikrer, at der er et lovligt overførselsgrundlag.

4. Sikkerhed

X-Leasing A/S har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres, forringes og at de kommer uvedkommende til kendskab eller misbruges.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata, herunder følsomme. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.  

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.

5. Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter slutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

6. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder overfor os som følge af, at vi behandler dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse mere herom.

6.1 Ret til indsigt i egne personoplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. En anmodning om indsigt skal rettes til os, og den behøver ikke at være begrundet. Dette betyder med andre ord, at du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet er hermed, hvor vi har oplysningerne fra, hvor længe vi opbevarer dem, samt hvem vi eventuelt deler dem med.

6.2 Ret til at få rettet urigtige personoplysninger

Såfremt X-Leasing A/S behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at anmode os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning vil vi sørge for at få de pågældende oplysninger tilrettet/slettet.

6.3 Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, for eksempel hvis behandlingen af dine oplysninger beror på et samtykke, som du tilbagekalder eller hvis vi ikke længere har et retsgrundlag til at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, for at vi kan overholde en retlig forpligtelse eller fastlægge et retskrav, er vi ikke forpligtede til at slette dine oplysninger. 

6.4 Ret til at gøre indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en indsigelse fra dig, vurderer vi, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil vi har kontrolleret, om vores legitime interesser går forud for kundens interesser.

6.5 Dataportabilitet

Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig.

6.6 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan ændre dine cookie-indstillinger ved at klikke på ”Afvis Cookies” under vores cookie-politik.

6.7 Klagevejledning til Datatilsynet

Du har retten til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indgive klagen ved at klikke på nedenstående link eller via følgende kontaktoplysninger til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.